سه شنبه 25 مرداد‌ 1401

قانون پارتو یا اصل 20/80 چیست؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه خیلی وقت‌ها اولویت‌بندی انجام کارها کار ساده‌ای نیست. این‌که برای شروع باید چه کاری را انجام داد و در ادامه به چه مواردی پرداخت. همیشه کمبود زمان یکی از مهم‌ترین عوامل انجام نشدن کارهاست. اما در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟