پنجشنبه 30 تیر‌ 1401

وایرال شدن یا وایرال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه عبارت وایرال چند سالی است که سر زبان‌ها افتاده و بسیاری از کارشناسان حوزه دیجیتال مارکتینگ از آن به عنوان یک روش انتشار ویروسی ‍محتوا یاد می‌کنند.