یکشنبه 18 اردیبهشت‌ 1401

دیجیتالایز، مرحله دوم تحول دیجیتال

مرحله دوم از چرخه تحول دیجیتال، دیجیتالایز یا دیجیتالی‌شدن فرایندهاست.