چهارشنبه 22 تیر‌ 1401

تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ چیست

بازاریابی دیجیتال به یک اصطلاح محبوب تبدیل شده است زیرا هر کسب و کاری، صرف نظر از اندازه، به اهمیت آن پی برده است و تکنیک‌های بازاریابی دیجیتال را در مسیر رشد کسب‌و‌کار خود گنجانده است. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که روش بازاریابی تغییر کرده و تا حد زیادی جایگزین رویکردهای سنتی شده است.
یکشنبه 28 فروردین‌ 1401

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ نوعی از مارکتینگ است که دنیای فیزیکی و دیجیتال را به هم پیوند می‌زند.
سه شنبه 23 فروردین‌ 1401

عصر دیجیتال، دنیای مجازی یا دنیای واقعی

دنیای دیجیتال، عصر دیجیتال، دنیای واقعی، کسب و کار، نگرش