دوشنبه 19 اردیبهشت‌ 1401

متاورس و دیجیتال مارکتینگ

متاورس (Metaverse) یک تجربه آنلاین از جهانٰهای مجازی سه بعدی مشترک است که از طریق هم‌گرایی دنیای فیزیکی و دیجیتالی ایجاد شده است.