برخی از نمونه کارهای 

  آژانس دیجیتال اپروچ

طراحی وب‌سایت

طراحی وب‌سایت اتاق اصناف ایران

طراحی وب‌سایت اتاق اصناف ایران به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای اصناف کل ایران طراحی شده است.

طراحی وب‌سایت ستاد نان ایران

طراحی وب‌سایت ستاد نان ایران به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای کاربران و اطلاع‌رسانی اخبار نان طراحی شده است.

طراحی وب‌سایت البرزدارو، برکت

طراحی وب‌سایت البرزدارو به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای مخاطبان، کارمندان و دکترها در حوزه دارویی طراحی شده است.

طراحی وب‌سایت سنس‌ایران

طراحی وب‌سایت سنس‌ایران به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای سنسورهای صنعتی و خانگی طراحی شده است.

طراحی وب‌سایت بانیان

طراحی وب‌سایت بانیان هلدینگ راه‌سازی و شهرسازی به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای کارمندان و کارکنان حوزه راه و شهرسازی طراحی شده است.

طراحی وب‌سایت گروه مشاوران کسب‌وکار

طراحی وب‌سایت گروه مشاوران کسب‌وکار به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای کسب‌وکارها در حوزه‌های  مختلف  طراحی شده است.

طراحی سوشال مدیا

طراحی استراتژی محتوایی سوشال مدیا نبات

طراحی استراتژی اینستاگرام مجله نبات به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا در دسترس والدین کودکان طراحی شده است.

طراحی استراتژی محتوایی سوشال مدیا ببعی و ببعو

طراحی استراتژی اینستاگرام ببعی و ببعو به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا در دسترس کاربران در حوزه کودک و نوجوان طراحی شده است.

طراحی استراتژی محتوایی سوشال مدیا البرزدارو

طراحی  استراتژی البرزدارو به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا در دسترس  کاربران، کارمندان حوزه دارویی کشور طراحی شده است.

طراحی استراتژی محتوایی سوشال مدیا نور و نوا

طراحی استراتژی خانه نور و نوا به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا در دسترس والدین کودکان و طرفداران خانه کودک طراحی شده است.

طراحی و استراتژی محتوایی سوشال مدیا کتابی خاص

طراحی و اجرای اینستاگرام به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا در دسترس تمامی کاربران حوزه کتاب و کتاب‌خوانی طراحی شده است.

طراحی و استراتژی محتوایی سوشال مدیا بن‌دیالایف

طراحی و اجرای اینستاگرام بن‌دیالایف به منظور در دسترس قرار گرفتن تمامی محتوا برای تمام کاربران حوزه سلامتی و تغذیه و ورزش طراحی شده است.